INFORMACIO BÀSICA ESPLAI ESPRAI
PREUS PROMOCIONALS FINS EL 2 DE JUNY!

DATES
Del 25 de juny al 9 d'agost

ESPAI
Escola Maria Mercè Marçal, piscines municipals i diferents entorns de Tàrrega

EDATS
Minicasalet de 3 a 4 anys  /  Casalet de 5 a 7 anys  /  Casalot de 8 a 12 anys

HORARIS
Acollida en fraccions de 30 min
- Matinal 1: 8h a 9h
-Matinal  2: 8.30h a 9h
- Migdia: 13h a 13.30h
Matins de 9h a 13h
Menjador de 13 a 15h
Tarda de 15h a 18h


TARIFES                     
SET  MATÍ   ACOLLIDA    DINAR    TARDA       
1        39€         6€             30€         28€
2       76€        12€             60€         54€
3      111€       14€             85€          78€
4      144€       19€           114€       100€
5     180€       24€           142€        115€
6     216€       29€           170€        138€
7     252€       34€           199€        161€

1. Acceptem nens i nenes de cursos de P3 a 6è. 

2. En cas de germans s'aplicarà un 5% de descompte a cada germà inscrit.

3. Hi ha l’opció de fer el pagament en 2 vegades.

4. Preus promocionals fins el 2 de juny. A partir del dia 3 s’augmentaran un 10% els preus.

5. 10% de descompte a les colònies de Quàlia si fas ús de 4 setmanes de casal.

6. S’ha de fer la inscripció per internet. www.casals.lleurequalia.cat

7. Hi ha un mínim de 9 inscripcions perquè el Casalet pugui obrir, en cas que no és pugui realitzar es trucarà a les persones afectades.

8. En cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 2 de Juny es retornarà el 100% de l’import. Del 3 al 21 de Juny es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia 22 de Juny, un cop iniciada l’activitat només es retornarà el 25% de l’import.

9. No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Qualia no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.

10. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment.

11. Qualia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

12. No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals.

13. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals i de participació.