INFORMACIO BÀSICA CASAL D'ANGLESOLA
PREUS PROMOCIONALS FINS EL 2 DE JUNY!

DATES
Del 25 de juny al 10 de setembre. Cursets de natació de l'1 de juliol al 26 de juliol.

ESPAI
Pavelló d'Anglesola, piscines municipals i diferents entorns del poble.

EDATS
Casalet de P3 a 1r  /  Casalot de 2n a 6è

HORARI
Matí de 8.45h a 13.15h

ACTIVITATS
Cursets de natació 2 dies a la setmana pels infants del casalet. Aquells infants que només s'apuntin al curset, faran 3 dies de curset. *El monitor de cursets forma part de l'equip de monintors. 


TARIFES NOMÉS CURSETS                    
PREUS PER SETMANES NOMÉS CURSETS
1                                 13€                     
2                                 25€                        
3                                 37€          
4                                45€                       

TARIFES  CASAL                    
SETMANA         MATÍ (8.45h - 13.15h)         
1                                 42€                              
2                                 82€                             
3                               120€                              
4                               156€                           
5                               190€                              
6                               228€                              
7                               266€                              
8                               304€                              
9                               342€                              
10                             380€                              

1. Acceptem nens i nenes de cursos de P3 a 6è. 

2. En cas de germans s'aplicarà un 5% de descompte a cada germà inscrit.

3. Hi ha l’opció de fer el pagament en 2 vegades.

4. Preus promocionals fins el 2 de juny. A partir del dia 3 s’augmentaran un 10% els preus.

5. Tots els infants majors de 6 anys han de tenir l'abonament de les piscines per poder-ne gaudir.

6. 10% de descompte a les colònies de Quàlia si fas ús de 4 setmanes de casal.

7. S’ha de fer la inscripció per internet. www.casals.lleurequalia.cat

8. En cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 2 de Juny es retornarà el 100% de l’import. Del 3 al 21 de Juny es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia 22 de Juny, un cop iniciada l’activitat només es retornarà el 25% de l’import.

9. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment.

10. Qualia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

11. No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals.

12. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals i de participació.