INFORMACIO BÀSICA ESTIU ESPORT
PREUS PROMOCIONALS FINS EL 2 DE JUNY!

DATES
Del 25 de juny al 26 de juliol

ESPAI
Poliesportiu municipal, piscines municipals i diferents entorns de Tàrrega

EDATS
Mitjans de 6 a 8 anys /  Grans de 9 a 12 anys

HORARI
Acollida en fraccions de 30 minuts
- Matinal: de 8.30h a 9.00h
- Migdia: de 13.00h a 13.30h
Matí de 9.00h a 13.00h 
Menjador de 13.00h a 15.00h 


TARIFES CASAL                    
SETMANA         MATÍ   ACOLLIDA   DINAR 
1                        37€          6€            30€
2                        72€          12€          60€
3                       105€          14€         85€
4                       134€          19€        114€
5                       167€          24€        142€

1. Acceptem nens i nenes de cursos de 1r de primària a 1r d'ESO. 

2. En cas de germans s'aplicarà un 5% de descompte a cada germà inscrit.

3. Hi ha l’opció de fer el pagament en 2 vegades.

4. Preus promocionals fins el 2 de juny. A partir del dia 3 s’augmentaran un 10% els preus.

5. 10% de descompte a les colònies de Quàlia si fas ús de 4 setmanes de casal.

6. S’ha de fer la inscripció per internet. www.casals.lleurequalia.cat

7. Hi ha un mínim de 9 inscripcions perquè el Casalet pugui obrir, en cas que no és pugui realitzar es trucarà a les persones afectades.

8. En cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 2 de Juny es retornarà el 100% de l’import. Del 3 al 21 de Juny es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia 22 de Juny, un cop iniciada l’activitat només es retornarà el 25% de l’import.

9. No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Qualia no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.

10. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment.

11. Qualia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

12. No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals.

13. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals i de participació.