INFORMACIO BÀSICA CASAL DE VILAGRASSA
PREUS PROMOCIONALS FINS EL 2 DE JUNY!

DATES
Del 25 de juny al 10 d'agost

ESPAI
Escola de Vilagrassa i diferents entorns del poble

EDATS
Casalet de P3 a 6è

HORARI
Acollida de 8.30h a 9.00h
Matí de 9.00h a 13.00h
Menjador de 13.00h a 15.00h


TARIFES CASAL                   
SETMANA     MATÍ  DINAR   ACOLLIDA     
1                      46€       27,5€           5€            
2                      90€          55€         10€            
3                    132€       82,5€         15€            
4                    172€        110€         20€            
5                    215€     137,5€         25€            
6                    258€        165€         30€           
7                   301€      192,5€         35€            
8                   344€         220€         40€            
9                   387€      247,5€         45€        
10                  430€        275€         50€   

1. Acceptem nens i nenes de cursos de P3 a 6è. 

2. En cas de germans s'aplicarà un 5% de descompte a cada germà inscrit.

3. Hi ha l’opció de fer el pagament en 2 vegades.

4. Si no hi ha suficients inscrits al menjador, hi haurà la possibilitat de gaudir del servei de menjador a Tàrrega.

5. Preus promocionals fins el 2 de juny. A partir del dia 3 s’augmentaran un 10% els preus.

6. 10% de descompte a les colònies de Quàlia si fas ús de 4 setmanes de casal.

7. S’ha de fer la inscripció per internet. www.casals.lleurequalia.cat

8. Hi ha un mínim de 9 inscripcions perquè el Casalet pugui obrir, en cas que no és pugui realitzar es trucarà a les persones afectades.

9. En cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 2 de Juny es retornarà el 100% de l’import. Del 3 al 21 de Juny es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia 22 de Juny, un cop iniciada l’activitat només es retornarà el 25% de l’import.

10. No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Qualia no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.

11. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment.

12. Qualia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

13. No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals.

14. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals i de participació.