PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA
TRIMESTRE                   PREU  

1r timestre (12 set)          46,5€             
2n trimestre (13 set)        50,5€                    
3r trimestre (7 set)             29€

PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA
ACTIVITAT                       PREU  

Manualitats de solaç   18€/trim      
                    +15€ material/trim      
Escacs                       22€/trim                     
Robòtica                    43€/trim
Natació                 A concretar

PREUS ACOLLIDES
ACOLLIDA                 PREU 

Acollida 1h               32€/mes
Acollida 30 min        17€/mes