ACTIVITATS DE GESTIÓ EXTERNA
ACTIVITATS GESTIONADES PER L'AMPA
PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA
ACTIVITATS 1H              PREU  

1r timestre (12 set)          45€             
2n trimestre (13 set)        51€                    
3r trimestre (7 set)           33€

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA
ACTIVITATS 45MIN        PREU  

1r timestre (12 set)          35,5€             
2n trimestre (13 set)        39,5€                    
3r trimestre (7 set)             21€

PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA
ACTIVITAT                   PREU  

Manualitats Solaç       23€/mes
(Mínim 12 inscrits)          

Robòtica                     40€/mes                    
Escacs                        21€/mes  
Natació                  105€/anuals    
Hoquei                 52€ (1r) / 58€ (2n) / 40€ (3r)   
Speaking           50€ (1r) / 57€ (2n) / 33,5€ (3r)
Mecanografia    50€ (1r) / 57€ (2n) / 33,5€ (3r)  
INICI ACTIVITATS
Les activitats s'iniciaran el dilluns 30 de setembre (sempre i quan es compleixi el mínim d'inscrits, en cas contrari avisariem a les famílies afectades de la NO realització de l'activitat) i finalitzaran el divendres 5 de juny les trimestrals, i el divendres 29 de maig les mensuals. 

FUNCIONAMENT
La inscripció a les activitats serà anual, però la quota seguirà sent trimestral. La butlleta s’entregarà a principi de curs i serà valida per tots els trimestres. Si hi ha algú que es vulgui canviar o esborrar de l’activitat podrà fer-ho abans de començar el següent trimestre posant-se en contacte amb Quàlia. S’avisarà abans de passar la quota del següent trimestre. 

Hi ha la possibilitat de fer-ho en dos pagaments: al principi i a la meitat de cada trimestre. El fet d’esborrar-se de l’activitat un cop començat el trimestre, NO implica la devolució de la part proporcional.

La primera setmana d’activitats es podrà assistir a la classe de prova gratuïtament sempre que truquin a Extraescolars Qualia 687 763 877 o enviïn un correu a extraescolarsqualia@aalba.cat per reservar la plaça. La família també podrà parlar amb els monitors i mestres de cada activitat.

SEGUIMENT DE L'ALUMNE/A
Recordem que Qualia fa un seguiment pedagògic de cada una de les activitats que realitzem a l’escola. Els alumnes que participin a les activitats realitzades per Qualia rebran un informe de seguiment de l’activitat (per Nadal i a final de curs). A excepció de les activitats de gestió externa.

LLIURAMENT DE LA INSCRIPCIÓ
Podeu fer entrega de la butlleta de pre-inscripció fins màxim el divendres 20 de Setembre a la bústia de l’AMPA. També podeu fer la inscripció a través del web: www.qualia.suport.org , allà us haureu de registrar i crear un usuari des del que podreu gestionar totes les extraescolars dels vostres fills/es (altes, baixes, rebuts, canvis, etc). 

Inscriure’s fora de termini suposarà un suplement del 10% del cost trimestral de l’activitat. Per fer ús de les extraescolars, s’ha d’estar al corrent del pagament de la quota de l’Ampa.